廣州猛鬼地荔灣廣場-靈靈異異檔案室(第一號檔案) Horror LiWan Plaza – 0022File | 荔灣廣場

廣州猛鬼地荔灣廣場-靈靈異異檔案室(第一號檔案) Horror LiWan Plaza – 0022File


In addition to reading this article, you can also view other useful information. We offer more here: View more

全新直播節目靈靈異異檔案室,每集節目集中現場分析及討論有關大熱靈異傳聞,不分本土外地,只要大家有興趣的靈異傳聞,0022檔案室也開File跟大家一起追查神秘檔案背後的真相。
歡迎各靈異迷直播期間透過頻道的留言版加入一起討論靈異個案,如對本集內容有秘密猛料分享也歡迎直播時一起討論或私信爆料。
廣州猛鬼地荔灣廣場靈靈異異檔案室(第一號檔案) Horror LiWan Plaza – 0022File
荔灣廣場儼然成了「跳樓聖地」,關於這個跳樓事故頻發的地點,網傳是由於靈異事件引起的。荔灣廣場以前是亂葬崗,荔灣廣場靈異事件是真的嗎?荔灣廣場八副棺材圖事件介紹。
荔灣廣場坐落於廣州上九路,在全國範圍內很有名氣,這可不但因為它繁華的地理位置,而是因為頻頻發生的跳樓事件。此外,荔灣廣場還有着眾多的靈異傳聞,每當夜幕降臨,荔灣廣場的招牌看上去好似「荔灣屍場」,讓人不禁頭皮發麻。
主持:鬼故黃
電話訪問廣州特別嘉賓:謝拉
以心喚心,製作認真。賞心節目,源源奉上。
BOW TV 鬼故黃阿BOW頻道
(鬼故黃 阿Bow) Facebook 粉絲專頁:
https://www.facebook.com/pages/%E9%AC%BC%E6%95%85%E9%BB%83%E9%98%BFBow/157883637724742
(鬼故黃 阿Bow) YouTube 頻道:
https://www.youtube.com/channel/UCHPU_s7UCKyvjNiLZhCeA
(鬼故黃 阿Bow) Google + 專頁:
https://plus.google.com/u/0/b/101737724700541019272/101737724700541019272/posts
Email: [email protected]
( 鬼故黃 – 阿Bow )頻道以神秘傳說為主題內容包括佛學故事,靈異鬼故、風水玄學、都市傳說、歷史謎團:
Bow TV 鬼故黃 – 阿Bow頻道全部節目也是免費節目,滿足不同觀眾的需要。請訂閱我的免費Youtube頻道及讚好我的Facebook粉絲專頁
【請訂閱我們的頻道!】
Please subscribe to our channel for more shows!
(鬼故黃 阿Bow) YouTube 頻道:
https://www.youtube.com/channel/UCHPU_s7UCKyvjNiLZhCeA
請讚好:
Facebook 鬼故黃 – 阿Bow :
https://www.facebook.com/0022bowwong/
免費節目,與眾同樂!
以心喚心,製作認真。賞心節目,源源奉上。
更多精彩節目推介:
台灣山魈之奇萊山迷失事件 靈靈異異講鬼故ep14 Ghost in the Cilai Mountain 0022Ghost Stories
https://youtu.be/I3lUP4xxFrA
起名禁忌 (二) “答”通天地綫 (直播版)
https://www.youtube.com/watch?v=T6V_wUTrkHY
錯配了善良助人變害人 鬼故黃乜都講(ep13) Misuse Kindness Talking Together
https://youtu.be/l4XpK2lFyFs
解夢4 “答”通天地綫(直播版)
https://www.youtube.com/watch?v=hz2mQGGcQAw
常備助人發心,機遇一到福報自然來 鬼故黃乜都講(ep11) Mouth of evil Talking Together
https://youtu.be/2BCz9ME5CIQ
錯用名字輸掉人生(起名禁忌) “答”通天地綫(直播版)
https://www.youtube.com/watch?v=Z3jCUuoRIng
行霉運徵兆及化解大法 “答”通天地綫(直播版)
https://www.youtube.com/watch?v=cyiVW6QXcto
香港山魈靈異個案 靈靈異異講鬼故ep13 Ghost in the mountains of HK 0022Ghost Stories
https://www.youtube.com/watch?v=U4y6dfJW7Pg
惡口罵人報在自身 鬼故黃乜都講(ep11) Mouth of evil Talking Together
https://youtu.be/qJ8bLOMm4E
解夢3 –再三解夢 “答”通天地綫(直播版)
https://www.youtube.com/watch?v=_0eaBaoatDA
是禍躲不過 鬼故黃乜都講(ep10) A Disaster not escape Talking Together
https://youtu.be/t8JG5dV6Qnc
八字全陰少女去探靈 靈靈異異講鬼故ep12 Negative girl go to Ghost Adventure 0022Ghost Stories
https://www.youtube.com/watch?v=gyhDzA0WvQ
妙用風水物,擋煞、招財、旺桃花 “答”通天地綫 (直播版)
https://www.youtube.com/watch?v=H0OJFL0uzvc
冤冤相報何其苦 鬼故黃乜都講(ep9) The pain of revenge Talking Together
https://youtu.be/P7vUQmP82w
孤墳蔭祭主清明節靈異系列 靈靈異異講鬼故ep11 Solitary Grave 0022Ghost Stories
https://www.youtube.com/watch?v=erBsw1YeTvE
一念摧毀了姻緣 今世姻緣由你前生親手種(下集) 鬼故黃乜都講(ep8) Talking Together
https://youtu.be/f5WhjsKd6fU
亂用風水物招災又惹禍 “答”通天地綫(直播版)
https://www.youtube.com/watch?v=OaAxRwB2vzg
今世姻緣由你前生親手種(上) 鬼故黃乜都講(ep7) Talking Together
https://youtu.be/5APYkhK_Qfs
2018九宮飛星風水佈局秘笈 “答”通天地綫(直播版)
https://www.youtube.com/watch?v=h_lGjh0hdK8
間間戲院都有鬼 靈靈異異講鬼故ep10 (直播) Ghosts Cinema 0022Ghost Stories(Live)
https://www.youtube.com/watch?v=mBNhQgh3ta8
好心有好報嗎?(修正版) 鬼故黃乜都講(ep6) Talking Together
https://youtu.be/a5M8g8_iwMQ
高空極限第一人吳詠寧失手身亡之迷 鬼故黃乜都講(ep5) Talking Together
https://youtu.be/wYhB8NoxIA
報恩報怨討債還債皆是因果 鬼故黃乜都講(ep4)Causal relationship Talking Together
https://www.youtube.com/watch?v=zTZyDMwf1JU
靈靈異異講鬼故萬聖節直播特別版Halloween2017 0022Ghost Stories(Live)
https://youtu.be/8LlE9f93efs
狐妖 靈靈異異講鬼故 (直播版) Fox demon 0022Ghost Stories(Live)
https://www.youtube.com/watch?v=Brr30onyB6A
殺業源自貪瞋癡 鬼故黃乜都講(ep3)Killing source from greed, hatred of enemies, ignorance Talking Together
https://youtu.be/S8K6RlVfNN4
鬼上身事件簿(下集) –靈靈異異講鬼故 (直播版)( ep7) Ghost upper body event 0022Ghost Stories 2(Live)
https://yt2fb.com/httpswwwyoutubecomwatchvsogobf9e0w0/
殺生業報,今生不報來生報 鬼故黃乜都講 (ep2)Killing and Retribution Talking Together
https://youtu.be/bgqVrLIJFQc
鬼上身事件簿 靈靈異異講鬼故 (直播版)( ep6) Ghost upper body event 0022Ghost Stories(Live)
https://www.youtube.com/watch?v=rdwsViW6Iig
獨留辦公室好易會撞鬼 靈靈異異講鬼故 (ep5) Ghosts at Office 0022Ghost Stories
https://youtu.be/Kux2hL2i2CE
食吐鬼及食糞鬼靈界冷知識 ep35 Eat Spit out Ghost and Eat stool Ghost Trivia of Spirit world
https://youtu.be/TI9e84EDhiQ
驅鬼25法,一法防身遇鬼再不用怕 ep5 25 Method For Exorcism Feng Shui Manual
https://youtu.be/dm1jRqQLVJw
七個夢境代表好運來臨的先兆,你想知嗎?ep2 Seven lucky dreams
Feng Shui Manual
https://youtu.be/kzRg_Undv9Q
《無底深談》第一季 第十三集 風水奇陣 20151214
https://www.youtube.com/watch?v=ZEyUHxFAqhE
樓梯鬼 靈靈異異講鬼故(ep1) Ghost stairwell 0022 Ghost Stories
https://youtu.be/5h1lOkYkkGE
遊樂場緊有隻鬼陪你玩 靈靈異異講鬼故 (ep2) Horror Playground 0022Ghost Stories
https://www.youtube.com/watch?v=9ttqfRlA2iM\u0026feature=youtu.be
鬼都要搭車搭船(上) 靈靈異異講鬼故 (ep3) Ghosts and transportation(P1) 0022Ghost Stories
https://youtu.be/eWaHViryRVM
鬼都要搭車搭船(下) 靈靈異異講鬼故 (ep4) Ghosts and transportation(P2) 0022Ghost Stories
https://youtu.be/MBg8nrELh44
龍的傳說 (上) – 尋古探秘 ep1 Legendary Dragon (Part 1) Ancient mystery
https://youtu.be/sTjMf3raYgc
聲明:
All copyrights reserved by鬼故黃 阿Bow .

廣州猛鬼地荔灣廣場-靈靈異異檔案室(第一號檔案) Horror LiWan Plaza – 0022File

親身夜闖廣州荔灣廣場靈異勝地,意想不到的事情發生了…


這期月月老師我實地探訪廣州荔灣廣場!告訴你這個地方是不是真的那麼邪門?白天廣場晚上屍場?傳聞是真是假?
☯ 更多精彩視頻 More Videos
中國的十八層地獄究竟有多恐怖?帶你參觀死後的世界![捕月說]https://youtu.be/tL40_M_nOTg
借尸還魂死後重生,再生擁有前世記憶到底是真是假?[捕月說]https://youtu.be/k9ypPpFnhic
神秘與危險共存,前去的探險者無一生還?盤點世界十大禁地(上)[捕月說]https://youtu.be/yLkjXzo3qVU
靈媒真人秀通靈之戰:能跟死人對話,能預言陌生人死期,能趕走附身的鬼魂 [捕月說]https://youtu.be/0MClEK5phi4
十分鐘教你玩轉職場的千年奇書,武則天看了都自愧不如![捕月說]https://youtu.be/Pqrnf5JPhew
地獄有九層,每下一層都有不一樣的慘狀,“色慾”罪僅在第二層![捕月說]https://youtu.be/LZBAbviSGRQ
預言神書推背圖最詳細解讀!神書還是神棍?[捕月說]https://youtu.be/qBUySpx7LYo
☯ 關於捕月說 About My Channel
這是一位分享奇聞異事的帥哥。
視頻除部分標註參考資料外,所有觀點均為個人見解,請各位斟酌。
☯ 捕月說官方唯一YouTube頻道,歡迎訂閱。
https://www.youtube.com/channel/UCVHHxx4MQdqjmwNCKunsg2w
☯ 本章關鍵字 KeyWords
捕月說 荔湾广场 灵异 荔灣廣場 靈異 鬼故事 真實靈異事件 education knowledge 知識 恐怖 神話

親身夜闖廣州荔灣廣場靈異勝地,意想不到的事情發生了...

達文西夜訪廣州靈異重地荔灣廣場,展現荔灣廣場真實的一面


究竟荔灣廣場是不是傳聞那麼恐怖,跟達文西一起來看看。

達文西夜訪廣州靈異重地荔灣廣場,展現荔灣廣場真實的一面

Hai lúa lần đầu vào Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh và cái kết bị taxi Trung Quốc lừa sấp mặt


Hai lúa lần đầu vào Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh và cái kết bị taxi Trung Quốc lừa sấp mặt.
Cảnh báo các bạn đi thăm quan Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh nhé. Tất cả các xe taxi đều không chở khách du lịch bắt xe vào Tử Cấm Thành, và từ Tử Cấm Thành bắt taxi đi đều không được luôn.
Mình từ khách sạn Hilton bắt taxi vào Tử Cấm Thành cách khoảng 1km không ai nhận chở cả, khi mình vẫy tay xin đi taxi họ dừng lại hỏi đi đâu, mình nói đi Tử Cấm Thành là họ xua tay nói không chở vào được, hỏi lý do không được vì mình không biết tiếng Trung cũng như họ không biết tiếng anh.
Mình đành lội bộ vào Tử Cấm Thành. Lúc thăm quan xong mình đi ra thì cũng vẫy taxi để về khách sạn thì taxi dừng lại. Mình hỏi giá tiền tính sao thì họ nói 30 tệ, mà không thèm bấm số đi theo km, đi bao nhiêu trả nhiêu. Thế là mình thấy không ổn nên không đi.
Đến chiếc thử 2 cũng thế, ông taxi cũng không bấm số mà báo giá 20 tệ luôn. Mình thấy sao kì thế, ở đây taxi toàn hô giá vậy thôi à, nên thôi thấy rẻ hơn chiếc đầu nên mình lên luôn, đưa địa chỉ về Hilton, là khách sạn ở clip đầu đó, bạn nào chưa coi thì coi lại nhé.
Lên xe đi được 10m thì ông taxi không nói không rằng quăng 80 tệ vào mặt mình, gồm 50 tê, 30 tệ và 20 tệ. Rồi ổng nói đưa cho ổng 100 tệ, mình mới móc 20 tệ ra nói mình có 20 tệ rồi nên không cần phải thối.
Thế là ổng chữi to lắm, nói 1 2 phải đưa cho ổng 100 tệ, mình và camera men hoảng quá nói tôi có 20 tệ không đưa 100 tệ đâu, ổng nói tiếng Trung, mình nói tiếng Việt, ai hiểu gì thì hiểu, mặc dù khá sợ nhưng mình cũng khá cứng haha.
Thế là ổng không chở mình về theo địa chỉ Hilton, mà lái hẳn xe qua đường khác luôn, ổng hét thêm lần nữa giờ có đưa 100 tệ không. Mình mới nói sai đường rồi, không đưa, ông lấy 20 tệ thì lấy thả tui ra, tui xuống đi bộ về. Mình nói tiếng việt hết nha haha.
Xong camera men và mình đập cửa thì ổng thấy không hù được 2 đứa mình nên ổng nói cút xuống xe. Mình đưa 20 tệ, ổng không lấy luôn. May quá đỡ tốn 20 tệ haha.
Lúc đó may mình đi 2 đứa chứ đi 1 đứa không biết ổng chở mình đi bán nội tạng ở đâu không biết nữa, hay ổng chở đến đồng bọn trấn lột mình thì cũng bó tay. May quá. Thế là 2 đứa xuống xe mừng quá cấm mặt đi bộ 1 mạch về khách sạn luôn, không đoái hoài gì đến bắt taxi nữa mặc dù cả ngày lội bộ ở Tử Cấm Thành rồi haha.
Mà taxi này là taxi hãng của Bắc Kinh luôn nha, không phải taxi dù đâu, các bạn cảnh giác nhé. Vì khi mình ở khách sạn lễ tân cũng gọi hãng taxi này để chở mình đi vòng vòng rồi nên mình mới yên tâm đón, taxi màu vàng xanh trong clip đó bạn.
Tử cấm thành thì rất là rộng rồi, qua phim ảnh các bạn cũng đã thấy rồi đó 😛
An ninh siết chặt lắm, bạn phải đi qua 4 5 vòng cảnh sát, soi chiếu an ninh các thứ mới được vào đó.
Bạn nào đến đây rồi comment cho mình biết ý kiến nhé.
Đăng ký kênh và bật thông báo để xem những video review tiếp theo nhé.
FB: https://www.facebook.com/pugk.youtube
Fanpage: https://www.facebook.com/pugkpet/

Hai lúa lần đầu vào Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh và cái kết bị taxi Trung Quốc lừa sấp mặt

【鬼叔怪谈】中国十大灵异传闻!广州荔湾广场,八棺封印之谜!


本期选取的电影《八棺索财》,广州荔湾广场几乎年年都有跳楼事故发生,坊间传说这里在动工时,曾经挖出八口棺材,后经高人指点,说此地风水不好,真相究竟如何呢?如果大家喜欢我的节目,希望大家可以【喜欢】
如果想收看更多的节目,请【订阅】~很感谢大家的支持与建议
===================================
鬼叔,主要探究揭秘各种都市传说,呈现给观众不一样的世界,可能你没有注意到的过往,隐藏着一个令人脊背发凉的真相!鬼叔怪谈,每周惊悚三部曲,接踵袭来!

【鬼叔怪谈】中国十大灵异传闻!广州荔湾广场,八棺封印之谜!

In addition to viewing this topic, you can also access many other great comments here: View more classified articlesChords

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *