Gods Water Over Gods Akker Laten Lopen: De Kracht Van Natuurbescherming

Opwekking 789 - Lopen Op Het Water - CD40 (live video)

Gods Water Over Gods Akker Laten Lopen: De Kracht Van Natuurbescherming

Opwekking 789 – Lopen Op Het Water – Cd40 (Live Video)

Keywords searched by users: gods water over gods akker laten lopen holland op z’n smalst

Gods water over gods akker laten lopen: Een diepgaande analyse

Wat betekent “gods water over gods akker laten lopen”?

De uitdrukking “gods water over gods akker laten lopen” is een bekend Nederlands gezegde dat verwijst naar het idee van onverschilligheid en het loslaten van controle over een situatie. Het betekent dat men de dingen op hun beloop laat en zich niet te veel zorgen maakt over de uitkomst. Het drukt een houding uit van vertrouwen hebben in het leven en tegenslagen aanvaarden als onderdeel van het lot.

De oorsprong en betekenis van de uitdrukking

Deze uitdrukking heeft zijn wortels in de agrarische cultuur van Nederland, waarbij “gods water” verwijst naar neerslag in de vorm van regen of ander water dat door God wordt geleverd. “Gods akker” staat symbool voor het land dat door God is toevertrouwd aan de mensen om te bewerken.

De uitdrukking “gods water over gods akker laten lopen” impliceert dat het lot en de natuur hun gang moeten gaan, zonder al te veel tussenkomst van de mens. Het gaat om het accepteren van de onvoorspelbaarheid van het leven en het laten stromen van de gebeurtenissen zoals ze komen.

Voorbeelden van het gebruik van “gods water over gods akker laten lopen”

Dit gezegde wordt vaak gebruikt in alledaagse gesprekken om een houding van berusting en overgave aan te duiden. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe de uitdrukking kan worden gebruikt:

 • Ik maak me geen zorgen over de uitkomst van het sollicitatiegesprek. Ik laat gewoon gods water over gods akker lopen.
 • Mijn vriendin en ik hebben besloten om ons geschil opzij te zetten en gods water over gods akker te laten lopen.
 • Het is triest om te zien hoeveel mensen zich zorgen maken over kleine dingen. Soms moet je gewoon gods water over gods akker laten lopen.

De implicaties van het gezegde

“Gods water over gods akker laten lopen” heeft diepere implicaties dan alleen maar het accepteren van het lot. Het gaat ook om het loslaten van controle en het vertrouwen op het natuurlijke verloop van gebeurtenissen. Het drukt een gevoel van nederigheid uit ten opzichte van de natuurlijke orde der dingen en erkent dat de mens niet altijd de touwtjes in handen heeft.

Deze uitdrukking herinnert ons eraan dat we niet alles kunnen beheersen en dat het soms beter is om te accepteren in plaats van te vechten tegen de stroom. Het kan ook dienen als een herinnering om niet te snel te oordelen en te veroordelen, omdat de uitkomst van gebeurtenissen niet altijd duidelijk is.

Hoe kunnen we “gods water over gods akker laten lopen” in ons dagelijks leven toepassen?

Deze uitdrukking heeft verschillende toepassingen in ons dagelijks leven. Hier zijn enkele manieren waarop we “gods water over gods akker laten lopen” kunnen toepassen:

 • Accepteer dat niet alles gaat zoals gepland en dat tegenslagen een natuurlijk onderdeel zijn van het leven.
 • Vertrouw op het natuurlijke verloop van gebeurtenissen en laat los wat buiten je controle ligt.
 • Probeer niet te veel te piekeren over de toekomst en focus je in plaats daarvan op het heden.
 • Wees open-minded en sta open voor nieuwe ervaringen en mogelijkheden.
 • Veroordeel anderen niet te snel, omdat iedereen zijn eigen lot heeft.

Vergelijkbare uitdrukkingen

Er zijn nog andere Nederlandse uitdrukkingen die een vergelijkbaar concept uitdrukken als “gods water over gods akker laten lopen”. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Het is zoals het is
 • Leven en laten leven
 • Er het beste van maken
 • De rollen omdraaien

Hoewel deze uitdrukkingen een vergelijkbaar idee overbrengen, heeft “gods water over gods akker laten lopen” zijn eigen unieke betekenis en is het een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur en taal.

Conclusie

“Gods water over gods akker laten lopen” is een veelvoorkomende uitdrukking in Nederland en heeft zijn wortels in de agrarische cultuur. Het drukt de houding van nederigheid, berusting en vertrouwen in het lot uit. Het herinnert ons eraan dat we niet alles kunnen controleren en dat het soms beter is om de dingen op hun beloop te laten. Het kan worden toegepast in ons dagelijks leven om een positieve en accepterende houding aan te nemen ten opzichte van de onvoorspelbaarheid van het leven. Dus laten we “gods water over gods akker laten lopen” en genieten van de natuurlijke stroming van gebeurtenissen.

FAQs

Wat is de betekenis van “Gods water over gods akker laten lopen”?

“Gods water over gods akker laten lopen” betekent dat men de dingen op hun beloop laat en zich niet te veel zorgen maakt over de uitkomst. Het drukt een houding uit van vertrouwen hebben in het leven en tegenslagen aanvaarden als onderdeel van het lot.

Waar komt de uitdrukking “Gods water over gods akker laten lopen” vandaan?

Deze uitdrukking heeft zijn wortels in de agrarische cultuur van Nederland, waarbij “gods water” verwijst naar neerslag in de vorm van regen of ander water dat door God wordt geleverd. “Gods akker” staat symbool voor het land dat door God is toevertrouwd aan de mensen om te bewerken.

Hoe kunnen we “Gods water over gods akker laten lopen” toepassen in ons dagelijks leven?

We kunnen “gods water over gods akker laten lopen” toepassen door te accepteren dat niet alles gaat zoals gepland en dat tegenslagen een natuurlijk onderdeel zijn van het leven. We kunnen ook vertrouwen op het natuurlijke verloop van gebeurtenissen en loslaten wat buiten onze controle ligt.

Zijn er vergelijkbare uitdrukkingen in het Nederlands?

Ja, er zijn andere Nederlandse uitdrukkingen die een vergelijkbaar concept uitdrukken als “gods water over gods akker laten lopen”. Enkele voorbeelden zijn “het is zoals het is”, “leven en laten leven” en “er het beste van maken”.

Referentiematerialen:

 1. 2527. Gods water over Gods akker laten loopen … – DBNL
 2. Gods water over Gods akker laten lopen – Ensie
 3. Gods water over gods akker laten lopen – Encyclo
 4. Gods water over Gods akker laten lopen – Spreekwoord
 5. Gods water over gods akker laten lopen – Encyclo
 6. Idioom ~ Gods water over Gods akker laten lopen

Categories: https://Hongkong.xemloibaihat.com

Opwekking 789 - Lopen Op Het Water - CD40 (live video)
Opwekking 789 – Lopen Op Het Water – CD40 (live video)

d.w.z. de zaken haren wereldschen gang laten gaan, zich niet om ‘s werelds loop bekommeren.[idioom] Gods water over Gods akker laten lopen. Maar zien wat er van komt, dingen op hun beloop laten.

Wat Beteken Gods Water Oor Gods Akker?

Het idioom “Gods water over Gods akker laten lopen” betekent dat men afwacht en laat gebeuren wat er gebeurt. Het komt uit de Nederlandse taal. Het refereert naar de metafoor van het water van God dat over zijn eigen land stroomt. Het impliceert dat men de natuur zijn gang laat gaan en de consequenties afwacht.

Gevonden 24 gods water over gods akker laten lopen

Gods Water Over Gods Akker – Living Lab Fryslân
Gods Water Over Gods Akker – Living Lab Fryslân

See more here: Hongkong.xemloibaihat.com

Learn more about the topic gods water over gods akker laten lopen.

See more: https://hongkong.xemloibaihat.com/category/economie/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *