[Lyrics-Vietsub+Pinyin] Hỏi Lòng Không Thẹn (问心无愧 -Vấn Tâm Vô Quý)-Trác Y Đình/卓依婷- Lâm Thanh Hà/林青霞 | 問心 無愧

[Lyrics-Vietsub+Pinyin] Hỏi Lòng Không Thẹn (问心无愧 -Vấn Tâm Vô Quý)-Trác Y Đình/卓依婷- Lâm Thanh Hà/林青霞


In addition to reading this article, you can also view other useful information. We offer more here: View more

Ca khúc/Song/歌曲: Hỏi Lòng Không Thẹn (Vấn Tâm Vô Quý)/问心无愧
Ca sĩ/Singer/歌手: Trác Y Đình/Timi Zhuo/卓依婷
Sáng tác/Composer/作曲: 包小松 / 包小柏
Viết lời/Lyrics/作词: 林夕
Diễn viên/Actress/演员: Lâm Thanh Hà/Brigitte Lin/林青霞

[Lyrics-Vietsub+Pinyin] Hỏi Lòng Không Thẹn (问心无愧 -Vấn Tâm Vô Quý)-Trác Y Đình/卓依婷- Lâm Thanh Hà/林青霞

Hỏi Lòng Không Thẹn – Trác Y Đình【问心无愧 – 卓依婷】


本编辑内容只是要跟大家分享好听的歌曲。
如有侵犯版权请先通知我,我会马上删除的,谢谢。
This editorial content is just to share good songs with everyone.
If there is any copyright infringement, please let me know, it will be delete immediately. Thank you.
Nội dung biên tập này chỉ để chia sẻ những bài hát hay đến với mọi người.
Nếu có bất kỳ vi phạm bản quyền nào, vui lòng thông báo cho tôi biết, chúng sẽ được gỡ bỏ. Xin cảm ơn.

Hỏi Lòng Không Thẹn - Trác Y Đình【问心无愧 - 卓依婷】

Karaoke Song Ngữ – Người đến từ Triều Châu – 问 心无愧 (Tone Nữ)


Beat Trác Y Đình

Karaoke Song Ngữ - Người đến từ Triều Châu - 问 心无愧 (Tone Nữ)

導火線MTV —- 問心無愧 【 演唱者:成龍 】


何時何地 也有壓力\r
何人何事 也需氣力\r
如何疲倦 亦拒絕留力\r
無權無力 卻有魄力\r
從來無懼 那些勢力\r
隨時隨地 亦拼盡全力\r
未曾後悔 只有自豪\r
對地對天 都可宣佈\r
自問用這一身的傷痕\r
去博滿心氣傲\r
\r
沒法將假當真 將光變黑\r
要面對自我 要對得起一片心\r
從來 沒有 將錯就錯\r
世界縱晦暗 仍然都可分得真\r
一心 要取只取滿分\r
要面對自我 要對得起一片心\r
從來 未怕 天變地暗\r
浮浮和沉沉 仍然也會看見我的心

導火線MTV ---- 問心無愧 【 演唱者:成龍 】

问心无愧


薄熙来是真正的中国共产党员,当他遭受不白之冤时,中国百姓自发的写歌力挺人民的好书记。薄熙来值了,中国人民认可你。无论伪中共如果摸黑你,都不能抹杀你在人民心目中的地位。

问心无愧

In addition to viewing this topic, you can also access many other great comments here: View more classified articlesLyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *